Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.03.2011

Konkurs „Lider edukacji zawodowej” Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że 29 kwietnia mija termin składania zgłoszeń w ogólnopolskim konkursie „Lider edukacji zawodowej . Głównym celem konku

Konkurs „Lider edukacji zawodowej”

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że 29 kwietnia mija termin składania zgłoszeń w ogólnopolskim konkursie „Lider edukacji zawodowej". Głównym celem konkursu, skierowanego do szkół prowadzących kształcenie w zawodach, jest wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach PO KL Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.men.gov.pl