Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

23.01.2017

Rekrutacja: „EKSPERT 2017 - Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego i Wydział Innowacji i Rozwoju ogłasza rekrutację na kurs „Ekspert-2017”

Tytuł

EKSPERT 2017 - Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

Organizator

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego i Wydział Innowacji i Rozwoju

Rodzaj formy doskonalenia

ekspert

Status

Rekrutacja zakończona

 

Adresaci

 • nauczyciele

Cel

Przygotowanie nauczycieli dyplomowanych do pracy w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Terminy

 • 2017-03-31 – 2017-05-22 – I część on-line
 • 2017-07-11 – 2017-07-22 – II cześć- warsztaty

Miejsce

Kurs organizowany w Centrum Szkoleniowym ORE oraz na Platformie Edukacyjnej

 

Zasady uczestnictwa

Rozpoczęcie rekrutacji: 2017-01-24 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2017-02-07 godz. 10.00

Liczba miejsc: 90

 1. Uczestnikiem kursu jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 2. Szkolenie składa się z dwóch części: on-line i warsztatowej.
 3. W przypadku kursu on-line wymagane jest:
  • posiadanie konta na Platformie Edukacyjnej ORE
  • dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficznych oraz multimedialnych,
  • dostęp do sieci internetowej.
 4. Koszty dojazdu na szkolenia stacjonarne nie są refundowane przez ORE.
 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest ukończenie obydwu części kursu i zdanie egzaminów testowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Zasady rekrutacji

 1. W rekrutacji wezmą udział osoby, które wypełnią  formularz rekrutacyjny EKSPERT 2017 i są zarejestrowane w bazie osób oczkujących na szkolenie https://ekspert.ore.edu.pl.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje data  zarejestrowania się  w bazie osób oczekujących na szkolenie  https://ekspert.ore.edu.pl oraz liczba osób oczekująca na szkolenie w  danym województwie.
 3. Posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 4. Czynne wykonywanie zawodu nauczyciela.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację na adres e-mail, podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Koszty dojazdu ponosi uczestnik szkolenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Małgorzata Wójcik
email: ekspert@ore.edu.pl
telefon: 22 345 37 43

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny