Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

19.01.2010

Zespół Eurodoradztwo Polska zaprasza do zapoznania się z najnowszymi publikacjami zzakresu poradnictwa zawodowego - Praca z klientem dorosłym oraz Poradnictwo kariery przez całe życie