Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

03.01.2017

Nabór na Ekspertów wiodących

Poszukujemy Ekspertów wiodących do realizacji zadań związanych z modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz z opracowaniem planów i programów nauczania, w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".
Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1082

Zapraszamy!