Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

13.01.2010

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 - pobierz plik

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 - pobierz plik