Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rekrutacja Autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania

Rozpoczynamy realizację kolejnych etapów projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Obecnie do projektu "Partnerstwo" Etap 3. poszukujemy autorów do opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania.

Zespół autorów opracuje metodologię tworzenia planów i programów nauczania dla 202 zmodyfikowanych PPKZ, które będą obejmować nową strukturę kształcenia tj. trzyletnią szkołę branżową I stopnia, dwuletnią szkołę branżową II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://www.bip.ore.edu.pl do dnia 08 stycznia 2017 r. do godz. 23.59 w wersji elektronicznej na adres mailowy rekrutacje.fps@ore.edu.pl.


Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy