Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

20.12.2016

Rekrutacja uzupełniająca na partnerów społecznych

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Rekrutacja trwa do 27 grudnia 2016 r. do godz. 23.59. 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?app=aktualnosci&nid=1061