Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

24.11.2016

Rekrutacja uzupełniająca partnerów społecznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji 2. i 3. etapu projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych” wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2016 r. do godz. 23.59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl