Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

18.11.2016

Rekrutacja uzupełniająca recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach

Poszukujemy recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, wyodrębnionych w siedmiu grupach zawodów. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po dwóch niezależnych recenzentów do zawodu.

Termin rekrutacji upływa 20 listopada 2016 roku o godzinie 23:59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl

Zapraszamy!