Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

17.11.2016

Konferencja: Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów

Tematem przewodnim konferencji Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów,  jest prezentacja narzędzi dla doradców i nauczycieli realizujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach i placówkach. Zorganizowane dwie edycje konferencji: w Warszawie 17-18 listopada br. oraz w Poznaniu 24-25 listopada br.

Narzędzia powstały w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/3.4.3/2013 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu było stworzenie narzędzi i/lub materiałów metodycznych wspomagających pracę m. in. doradców zawodowych w systemie oświaty, opartych o obowiązujące uwarunkowania prawne i walory merytoryczne, wskazujące na jak największe dostosowanie ich do wymagań, jakie stawia społeczeństwo oparte na wiedzy oraz nowoczesna gospodarka. Konkurs realizowany był przez MEN i IP2 ORE, we współpracy z dawnym KOWEZiU.

Powstałe narzędzia są proste, nie wymagają specjalistycznych szkoleń lub uprawnień, ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest nieodpłatne. Wśród narzędzi dostępne są klasyczne testy papier-ołówek, aplikacje i gry komputerowe, filmy, karty kwalifikacji, scenariusze zajęć czy gier w tym RPG. Zdecydowana większość narzędzi dedykowana jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale są również dostępne narzędzia do wykorzystania w pracy z osobami dorosłymi. Część narzędzi uwzględnia uczniów z SPE.