Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

10.11.2016

Webinarium poświęcone tworzywom sztucznym

Fundacja PlasticsEurope Polska zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tworzywom sztucznym. Webinarium odbędzie się  16 listopada 2016 w godz. 16.30–17.30.

Zostaną na nim przedstawione podstawowe zagadnienia związane z chemią polimerów, przetwórstwem tworzyw oraz wykorzystaniem innowacyjnych tworzyw w różnych zastosowaniach – m.in. w medycynie, elektronice, architekturze i sporcie. Omówione zostaną również ekologiczne aspekty stosowania tworzyw sztucznych, rola tych materiałów w ochronie żywności, oszczędności energii i ochronie klimatu, a także zagospodarowanie odpadów i odzyskanie wartości tworzyw.

Prezentowane podczas webinarium zagadnienia są tematem książki Tworzywa sztuczne – nowoczesne materiały (recenzja w „Edukatorze Zawodowym" http://www.edukator.koweziu.edu.pl), opracowanej przez Fundację z myślą o kształceniu chemicznym i zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy webinarium otrzymają bezpłatnie komplet książek a także broszurę z opisem podstawowych tworzyw sztucznych i zestaw próbek tworzyw do przeprowadzenia w szkole doświadczeń.

Webianarium poprowadzi dr inż. Edyta Wielgus-Barry.

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny:

https://webinarium.clickmeeting.pl

www.plasticseurope.pl