Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

08.11.2016

Rekrutacja na konferencję: „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów” - edycja 1.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na konferencję „Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów”.

Tytuł

„Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów” - edycja 1.

Organizator

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Rodzaj formy doskonalenia

konferencja

Status

Brak wolnych miejsc

 

Adresaci

 • nauczyciele
 • nauczyciele-konsultanci
 • doradcy metodyczni
 • dyrektorzy
 • doradcy zawodowi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • bibliotekarze
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Gimnazjum
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Biblioteka pedagogiczna
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Cel

Wsparcie metodyczne doradców zawodowych we wspomaganiu szkół i placówek w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Termin

2016-11-17 – 2016-11-18

Miejsce

WARSZAWA Dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

 

Zasady uczestnictwa

Rozpoczęcie rekrutacji: 2016-11-08 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2016-11-15 godz. 10.00

Liczba miejsc: 100

 1. Uczestnikiem konferencji/seminarium/warsztatów jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 2. Udział w konferencj/seminarium jest bezpłatny.
 3. Koszty dojazdu na konferencje/seminaria nie są refundowane przez ORE.
 4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji/seminarium najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem się formy doskonalenia.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji/seminarium zaproszone są osoby z listy rezerwowej.

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu na konferencje/seminarium/warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia z publicznych szkół, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych
 3. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z niepublicznych placówek oświatowych.
 4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
 5. Osoby zakwalifikowane na daną formę doskonalenia otrzymują informację na adres e-mail, podany w karcie zgłoszenia, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Nocleg zapewniony będzie w pokojach dwuosobowych (dobór osób do pokoju losowy) dla 80 osób spoza Warszawy (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program

Pobierz program

Osoby do kontaktu

Małgorzata Rosak
email: malgorzata.rosak@ore.edu.pl

Anna Borowska
email: anna.borowska@ore.edu.pl

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny