Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

06.10.2016

Konkurs „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja". Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

 

Konkurs ma na celu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
    • dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
    • dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić udział najpóźniej do 8 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konkurs na stronie wiedza.pkn.pl oraz  w księdze Olimpiady, konkursy, rankingi.

Ośrodek Rozwoju Edukacji tradycyjnie sprawuje opiekę metodyczną nad V Ogólnopolskim Konkursem „Normalizacja i ja".