Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

09.09.2016

Rekrutacja autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 2.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.


Termin rekrutacji upływa 27 września 2016 roku.