Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

01.06.2016

Ranking Szkół STEM 2016

„Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół STEM. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice.

W pierwszej edycji Rankingu Techników STEM zwyciężyło Technikum Łączności nr 14 w Krakowie. Na drugim miejscu jest Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu. Na trzecim miejscu uplasowało się Technikum w ZSE w Radomiu. Czwarte jest Technikum Komunikacji w Poznaniu, piąte – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Więcej na: http://www.perspektywy.pl