Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

05.05.2016

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, we współpracy z uczelniami, szkołami, kuratoriami,  organizacjami rządowymi i samorządowymi zaprasza do udziału w I Europejskim Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, które odbędzie się w dniach 5-7 października 2016 roku w nowoczesnym Centrum Kongresowym znajdującym się na terenie kompleksu Targów Kielce.

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji to kongres poświęcony najnowszym trendom i kierunkom rozwoju edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni,
tak by były w stanie wyjść naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom 21. wieku.
Innowacyjne metody kształcenia, wykorzystanie najnowszych mediów i narzędzi pracy, edukacja w chmurze oraz zmieniające się podejście do procesu edukacji – to wszystko stwarza nowe warunki
oraz wyzwania dla rozwoju systemu kształcenia.

Nowoczesna edukacja to nie tylko nowe narzędzia pracy związane z rozwojem technologii informatycznych, ale również nowe podejście do architektury oraz wyposażenia, rozbudowana i zaawansowana sieć teletechniczna, która powinna stać się rzeczywistością w każdej szkole,
inteligentne rozwiązania automatyki budynkowej, innowacyjne materiały i projekty budowlane pozwalające na kształcenie w warunkach poprawiających efektywność i komfort nauki.

Dziś nikt już nie bagatelizuje roli jaką odgrywa prawidłowe, zaprojektowane w oparciu o fachową wiedzę i badania, oświetlenie klasy czy sali wykładowej. Każdy nauczyciel i szkoleniowiec wie jak ważna jest właściwa akustyka pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.
Bezpieczeństwo i komfort, nad którymi czuwają dziesiątki systemów i rozwiązań, to warunki niezbędne prawidłowego funkcjonowania każdej szkoły, uczelni, ale też centrum szkoleniowego i obiektu konferencyjno-eventowego.

Nowoczesne przedszkole, plac zabaw i centrum rekreacyjno-sportowe to miejsca wymagające zastosowania najbardziej zaawansowanych i sprawdzonych rozwiązań architektonicznych i technicznych.
W edukacji 21. wieku technologie odgrywają i będą odgrywać coraz ważniejszą rolę, a innowacyjne podejście do procesu kształcenia jest podstawą sukcesu cywilizacyjnego nowoczesnego społeczeństwa.

Forum to również miejsce kreowania idei i wyznaczania celów, takim jakimi są choćby zmiany w systemie oświatowym wymagane do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń młodzieży i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Forum i towarzyszący mu I Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji to miejsce spotkania ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej, okazja do poznania najnowszych technologii, rozwiązań i narzędzi wspierających nowoczesną edukację, a także miejsce dla konfrontacji różnych opinii oraz znalezienia wspólnej platformy dla wymiany doświadczeń europejskich liderów nowoczesnej myśli edukacyjnej.

W ramach forum EFNTIE wystąpią wybitni specjaliści z dziedziny technologii, naukowcy i eksperci,
którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i systemów, a także przedstawiciele administracji publicznej oraz samorządowej. Uczestnikami Forum będą przedstawiciele kuratoriów, szkół, ośrodków akademickich, administracji samorządowej i instytucji edukacyjnych z kraju i zagranicy.

Zaproszeni do udziału są:

 • Kuratorzy oświaty i przedstawiciele administracji rządowej
 • Dyrektorzy szkół, uczelni i wszelkiego typu placówek edukacyjnych
 • Nauczyciele i wykładowcy
 • Pracownicy administracji odpowiedzialni za inwestycje i utrzymanie obiektów
 • Przedstawiciele władz lokalnych
 • Eksperci od nowoczesnych technologii i metod nauczania
 • Przedstawiciele bibliotek i centrów edukacyjnych
 • Eksperci od rynku pracy i kształcenia zawodowego
 • Firmy oferujące rozwiązania dla edukacji oraz dla nowoczesnych obiektów
 • Producenci i integratorzy systemów
 • Architekci i projektanci
 • Przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń zajmujących się nowoczesną edukacją i społeczeństwem informacyjnym
 • …wszyscy zainteresowani nowoczesnymi technologiami i naszą przyszłością

Więcej na: http://efntie.pl