Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

21.04.2016

Nowy przykładowy program nauczania o strukturze przedmiotowej

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” został zamieszczony przykładowy program nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu: technik lotniskowych służb operacyjnych.

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Z programu można korzystać nieodpłatnie. Przykładowy program nauczania można wdrożyć do praktyki szkolnej w wersji opracowanej przez autorów programu lub dokonać modyfikacji dostosowując go do potrzeb i warunków szkoły.