Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

18.04.2016

Rekrutacja ekspertów ds. opracowywania programu spotkań - zakończona

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na ekspertów ds. opracowywania programu spotkań realizowana w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych” została zakończona.