Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.04.2016

Projekty POWER realizowane przez KOWEZiU

W Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizujemy dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowany jest w okresie : styczeń 2016 – kwiecień 2018. Jego cel to stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych realizowany jest w okresie styczeń 2016 – grudzień 2017. Celem projektu jest przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach z udziałem partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego oraz opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji na stronach internetowych projektów:

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

 

 

 Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego