Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

08.04.2016

Konferencja „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy“

Stowarzyszenie Koalicja Karat zaprasza do udziału w konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy“, która odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. Warszawie.

 

Stowarzyszenie Koalicja Karat zaprasza na debatę na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego w świetle sytuacji kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy oraz rosnącego wśród pracodawców zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników.

W programie m.in. dwa panele dyskusyjne:

„Szkolnictwo zawodowe dla kobiet – wyzwania“ oraz

„Czy rynek pracy jest otwarty na kobiety w nietradycyjnych dla nich zawodach?“

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie http://www.karat.org/pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 kwietnia pod adresem agnieszka.mazurek@karat.org.pl lub telefonicznie 22 628 20 03.

 

Konferencja stanowi podsumowanie rocznego projektu Stowarzyszenia Koalicja Karat „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe“ realizowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji“.