Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

07.04.2016

O kształceniu zawodowym w branży budowlanej – konferencja w MEN

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowanej w gmachu MEN.

Spotkanie skupiło specjalistów różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, w tym
w szczególności z branżą budowlaną. Obecni byli m.in. przedstawiciele szkół zawodowych, urzędów pracy, organizacji pozarządowych działających w sektorze oświaty, pracodawców, związków zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego.

Podczas konferencji rozmawiano głównie o efektywności kształcenia zawodowego i możliwościach zmian organizacyjno-prawnych.

- Dzisiejsze spotkanie chciałabym wpisać w cykl debat, które odbywają się obecnie w całej Polsce – zaproponowała wiceminister edukacji. – Niech efektem tej konferencji będzie wspólny pomysł, w jaki sposób, zorganizować kształcenie zawodowe bazując na takich płaszczyznach jak rynek pracy i gospodarka. Nie zapominając przy tym o uczniu – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

W wystąpieniach poruszano tematy związane z oczekiwaniami rynku pracy od absolwentów szkół zawodowych, a także z problemami kształcenia w branży budowlanej.

Janusz Bokser z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podkreślił wpływ praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców na szybkie podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wskazał również na znaczącą rolę uczenia się przez całe życie w dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy.

Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa określił trudności z jakimi zmaga się kształcenie w branży budowlanej. Postulował on jednocześnie wypracowanie rozwiązań, które ułatwiłyby współdziałanie szkół z przemysłem. Paweł Babij zaakcentował także istotne znaczenie skutecznego doradztwa zawodowego, które – jego zdaniem – nie powinno sprowadzać się do wyboru danej szkoły, lecz konkretnego zawodu.

Przedstawiciele firm z branży budowlanej zaprezentowali również dobre praktyki we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Uczestnicy konferencji zostali także zapoznani z możliwościami wykorzystania przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła konieczność efektywnego wykorzystania środków europejskich przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Zwróciła uwagę także na zwiększenie roli regionu w promocji kształcenia zawodowego, w tym na potrzebę wzmocnienia zadań samorządów wojewódzkich oraz kuratorów oświaty. Potwierdziła również zamiar systemowego rozwiązania przez MEN kwestii doradztwa zawodowego w systemie oświaty. 

Podczas spotkania odbyło się także uroczyste zakończenie Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjum pt. „Budowlanka szkołą dobrego wyboru”, zorganizowanego przez Sekcję Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie otrzymali następujący gimnazjaliści:

Oliwia Ukleja (Grand Prix)

Oliwia Ukleja (Grand Prix)

 

 Joanna Kaczmarek (I miejsce)

Joanna Kaczmarek (I miejsce)

 

 Kinga Kamińska (II miejsce)

Kinga Kamińska (II miejsce)

 

 Michalina Zygner (III miejsce)

Michalina Zygner (III miejsce)

 

 Filip Mazurkiewicz (wyróżnienie)

 Magdalena Kaczmarek (wyróżnienie)

 

Aleksander Kamiński (wyróżnienie)

Aleksander Kamiński (wyróżnienie)

 

Filip Mazurkiewicz (wyróżnienie)

Filip Mazurkiewicz (wyróżnienie)

 

Serdecznie gratulujemy!