Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

06.04.2016

Nowe przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” zostały zamieszczone przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej dla trzech nowych zawodów: technik przemysłu mody, krawiec i przetwórca ryb.

Technik przemysłu mody

Krawiec (aktualizacja)

Przetwórca ryb

Z programów można korzystać nieodpłatnie. Przykładowe programy nauczania można wdrożyć do praktyki szkolnej w wersji opracowanej przez autorów programów lub dokonać ich modyfikacji dostosowując je do potrzeb i warunków szkoły.