Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rekrutacja ekspertów, moderatorów i trenerów spotkań - zakończona

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na trenerów i moderatorów branżowych oraz ekspertów opracowujących program spotkań z branżowymi zespołami partnerów społecznych została zakończona bez dokonania wyboru kandydatów.
Informacje dotyczące uruchomienia rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej KOWEZiU w najbliższym czasie.
Jednocześnie zachęcamy do bieżącego zapoznawania się ze szczegółami dotyczącymi projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.