Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

01.04.2016

Warsztaty „Mentoring pomiędzy nauczycielami w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych"

W związku z realizacją projektu Erasmus+ Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2016r. bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - kandydatów na mentorów pt. „Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych".

 

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski do uczestnictwa w pilotażowym wdrożeniu modelu mentoringu w roku szkolnym 2016/2017. W ramach opieki nad wdrożeniem modelu mentoringu KCDKO oferuje przygotowanie nauczycieli do roli mentorów, pomoc w bieżącym wdrażaniu modelu mentoringu pomiędzy nauczycielami, nadzór nad przebiegiem mentoringu, w tym konsultacje dla mentorów, bieżący monitoring oraz ewaluację przebiegu, a także komplet materiałów zawierający opis modelu mentoringu i materiały szkoleniowe.

 

Pierwsze dwudniowe warsztaty dla kandydatów na mentorów odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w Krakowie, Plac Matejki 10.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z koncepcją modelu mentoringu pomiędzy nauczycielami oraz ze sposobem wdrażania tego modelu w szkole, a także z istotnymi elementami funkcjonowania szkoły mającymi znaczenie dla wzmocnienia pozycji początkującego nauczyciela.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych, przerwy kawowe oraz obiad w sobotę. Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają p. Maria Karkowska mf@kszia.internetdsl.pl oraz p. Katarzyna Krukowska  kk@kszia.internetdsl.pl - tel. 12 429 41 41.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową wraz z informacją obejmującą nazwę i adres szkoły, stanowisko oraz dane kontaktowe uczestnika.

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: http://edu-mentoring.eu/