Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.03.2016

Konkurs wiedzy „Logistyka i spedycja drogą do przyszłości”

21 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie odbędzie się III edycja konkursu „Logistyka i spedycja drogą do przyszłości”.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zawodami związanymi z logistyką i spedycją, promocja ww. działów gospodarki oraz propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy.

Konkurs ma formę pisemnego testu z zagadnień, które są związane z wykonywaniem zawodu logistyka i spedytora. Będzie zawierał 40 pytań.

Więcej informacji dotyczących konkursu:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Deklaracja uczestnictwa.
  3. Zestaw przykładowych pytań.