Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

09.03.2016

Laureaci konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – IV edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 Logo konkursu SDPPDS IV

Celem konkursu trwającego od października 2015 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność we współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Szkoły zaprezentowały dobre praktyki w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą. Zależało nam na opisach przedsięwzięć nowatorskich, innowacyjnych, aktualnych i efektywnych.

Oto lista laureatów:

 • Gastronomia i produkcja spożywcza
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
 • Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
  Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
 • Branża elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczna
  Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
 • Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
 • Branża mechaniczna
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie

Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki. Informację o miejscu i terminie gali zamieścimy w najbliższym czasie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE I GORĄCO GRATULUJEMY!