Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

08.03.2016

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby im to ułatwić, polecamy artykuł w „Edukatorze Zawodowym" pt. Co dalej, gimnazjalisto?, który można przeczytać na: http://www.edukator.koweziu.edu.pl