Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

08.03.2016

Konkurs na innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję konkursu na innowacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Poprzez udział w konkursie organizator umożliwia młodzieży realizację własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Pomysły na innowacje mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole, jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy pomysł lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).

Opisany przez uczniów pomysł może być zastosowany w rolnictwie lub na obszarach wiejskich np. przy uprawie roślin, hodowli, sadownictwie; może dotyczyć rozwiązań w zakresie mechaniki, budownictwa, bezpieczeństwa, agroturystyki czy odnawialnych źródeł energii; może być adresowany do rolników, do mieszkańców wsi lub do młodzieży i dzieci żyjących na wsi.

Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają środki finansowe (ok. 1600 zł) na opracowanie prototypu lub modelu zgłoszonego pomysłu. Następnie zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu finałowym (finał dla woj. lubelskiego w Lublinie, dla woj. mazowieckiego w Warszawie), podczas którego uczniowie zaprezentują swoje pomysły przed jurorami. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe (pula nagród to ok. 15 000 zł na każde z województw).

Prawa autorskie zgłoszonych inicjatyw pozostają po stronie uczniów biorących udział w konkursie.

Aby wziąć dział w konkursie należy przesłać do 13 kwietnia 2016 r. pisemne zgłoszenie zawierające opis innowacji według formularza dostępnego na stronie Fundacji.

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej (skan lub word) na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na adres:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ul. Kredytowa 6/20 
00-062 Warszawa