Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

26.02.2016

Jak osiągnąć sukces? - warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - rekrutacja zakończona

„Jak osiągnąć sukces?” to cykl edukacyjny, w ramach którego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zamierza zrealizować 50 warsztatów w 50 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Celem warsztatów jest pokazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych – tj. osobom w niedługim czasie wkraczającym na rynek pracy – że poziom życia i tzw. sukces życiowy zależy w dużym stopniu od decyzji zawodowych oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Warsztaty są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a ich realizacja zaplanowana jest na marzec – maj 2016. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla szkół.

Warsztat w klasie będzie miał charakter gry symulacyjnej, poprzedzonej merytorycznym wprowadzeniem, wyjaśniającym główne hasła związane z edukacją finansową oraz zakończonej podsumowaniem ukazującym główne czynniki osiągniętego w trakcie gry sukcesu/porażki. Łączny czas trwania warsztatu: około 2 godzin lekcyjnych

Wymagania dotyczące udziału w warsztacie:
(1) odbywa się na terenie szkoły ponadgimnazjalnej,
(2) bierze w nim udział min. 20 uczniów,
(3) przeprowadza go nauczyciel (istnieje możliwość przyjazdu trenera z zewnątrz),
(4) jest realizowany zgodnie z dostarczonym scenariuszem i materiałami.

Nauczycieli zainteresowanych grą i uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt do 4 marca z Małgorzatą Stompór: malgorzata.stompor@ibngr.pl, tel. +58 524 49 30.