Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

23.02.2016

Szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli

Rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego została zakończona.
Na kurs zakwalifikowali się nauczyciele dyplomowanymi z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, którzy zarejestrowali się w bazie danych na stronie www.ekspert.ore.edu.pl, w terminie od 12.10.2005 r. do 22.09.2013 r.
Osoby zakwalifikowane, do 2 marca br., otrzymają informację na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.