Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

15.02.2016

Zdobądź certyfikat European Language Label

Zrealizowałeś/aś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Language Label!

Zbliża się termin składania wniosków (do 4 kwietnia) w piętnastej edycji European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania.

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz  inicjatywy z zakresu edukacji językowej.
Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wnioski można składać w jednej kategorii konkursowej: projektów realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z jednym z  priorytetów konkursu. W roku 2016 są one następujące:

- wielojęzyczne szkoły i klasy – wspieranie różnorodności w szkołach,

- społeczeństwo przyjazne językom – nieformalna nauka języków,

- język i kultura.  

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym. Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje przedsięwzięcie w serwisie https://online.frse.org.pl.

Termin nadsyłania formularzy upływa 4 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ell.org.pl.