Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

12.02.2016

V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” – „Stosowanie norm gwarancją jakości”

10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości".

 

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • oczekiwaną jakość produktów i usług;
  • usprawnienie zarządzania organizacjami (normy zarządzania);
  • poprawę sprawności działania;
  • zaufanie do przedsiębiorcy, jego wyrobów i usług.

Podczas konferencji odbędzie się także podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług", zorganizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laureatom wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

Formularz zgłoszeniowy

Program V Konferencji - pobierz

Plakat V Konferencji – pobierz