Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

21.01.2016

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym" to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

 

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) i rekomendowany do realizacji:

  • przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,
  • kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
  • zajęć pozalekcyjnych (w tym także tzw. godziny kartowej), szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Na czym polega program?

Program jest realizowany w formie gry edukacyjnej, w ramach której uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa:

  • szukają pomysłu na produkt bądź usługę,
  • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
  • gromadzą kapitał,
  • podejmują działania marketingowe,
  • produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi,
  • prowadzą dokumentację finansową,
  • podejmują ryzyko biznesowe.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go do koordynatora programu: e-mail: karina.machura@junior.org.pl.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na: http://www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl

Relację z Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK 2014" można zobaczyć na: https://www.youtube.com