Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

20.01.2016

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości"

Fundacja „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty ogłaszają w roku szkolnym 2015/2016 pierwszą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości".

 

Konkurs organizowany jest jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+.

Szkoły zawodowe mogą zgłaszać wdrażane rozwiązania mające na celu zapewnienie jakości kształcenia. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa (formularz) załączone są poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń z dobrymi praktykami upływa 31 marca 2016 r., godz. 16.00 - liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Dobre praktyki należy opisać w „Karcie zgłoszeniowej” (Formularzu Zgłoszeniowym), a następnie załączyć wypełnioną kartę do wiadomości e-mail i przesłać na adres: kontakt@esqa.pl.

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie www.esqa.pl do 30 kwietnia 2016 r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2016 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: kontakt@esqa.pl