Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

05.01.2016

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” do końca stycznia 2016

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 31 stycznia br. termin nadsyłania zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Adresaci konkursu:
Do udziału zachęcamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzące kształcenie zawodowe.

Cel konkursu:
Chcemy wyłonić oraz promować szkoły i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: październik 2015 – czerwiec 2016

Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 31 stycznia 2016 r. Szkoła może przesłać więcej niż jeden formularz pod warunkiem, że w każdym formularzu jest przedstawiony inny obszar zawodowy. 

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Brzozowski
tel. 22/844 18 68 wew. 148
e-mail: a.brzozowski@koweziu.edu.pl

 

Patronat medialny