Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

25.11.2015

Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych zaprasza na spotkanie pt. „Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Krakowskiego Centrum Zarządzania i Administracji w Krakowie, Plac Matejki 10, godz. 14.00.

Spotkanie  jest realizowane w ramach projektu Erasmus+ a jego celem jest popularyzowanie wśród dyrekcji i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat mentoringu, korzyści z niego wynikających, roli mentorów oraz zasad organizacji mentoringu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani mogą zgłaszać się na adres e-mail: mf@kszia.internetdsl.pl wpisując imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę i adres szkoły. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 grudnia 2015 r.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu oraz komplet materiałów zawierający Podręcznik – Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Informacji o spotkaniu udziela Katarzyna Krukowska tel. 12 429 41 41.