Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

10.11.2015

Nowe zawody: jeździec i kierowca mechanik

6 listopada br. Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w nowych zawodach: kierowca mechanik i jeździec prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

To nie wszystkie zmiany - w znowelizowanym rozporządzeniu zmieniono nazwę zawodu technik mechanizacji rolnictwa na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Od roku szkolnego 2016/2017 w technikum nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Kształcenie w technikum w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

www.men.gov.pl