Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

06.11.2015

Konferencja: Zasadnicza szkoła zawodowa - szansą na pracę i sukces zawodowy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu zaprasza na konferencję podsumowującą Rok Szkoły Zawodowców.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy a także prezesa fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” oraz pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Nauczyciele SOSW zaprezentują przykłady dobrych praktyk a uczniowie przedstawią pokaz mody i fryzur. 

Konferencja „Zasadnicza szkoła zawodowa szansą na pracę i sukces zawodowy” odbędzie się
18 listopada 2015 r., w godz. od 10.00 do 14.00., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (ul. Żwirki i Wigury 15 i 21).
 

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt do organizatorów: http://www.sosw.torun.pl/kontakt.html.