Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

30.10.2015

X Kongres Obywatelski

7 listopada br. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbędzie się Jublileuszowy X Kongres Obywatelski.

Tegoroczna sesja edukacyjna jest poświęcona "potrzebom kompetencyjnym" współczesnej gospodarki i sposobom zdobywania potrzebnych kompetencji. Uczestniczą w niej z jednej strony osoby zarządzające dużymi przedsiębiorstwami z różnych branż i sektorów; z drugiej zaś praktycy edukacji ze wszystkich poziomów kształcenia realizujący innowacyjne programy edukacyjne. 

Organizatorzy Kongresu pragną zwrócić uwagę na to, że problem dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy to nie tylko i wyłącznie kwestia szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, lecz całego systemu edukacji. Podkreślają, że we współczesnej gospodarce wąsko rozumiane kompetencje (wiedza i umiejętności) zawodowe często nie mają kluczowego znaczenia, a rośnie waga kompetencji osobowych i społecznych.

Szczegółowy program Kongresu dostępny jest na stronie www.kongresobywatelski.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestrowania się na stronie https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski. Wstęp wolny.

Zapraszamy również do przeczytania  wywiadu z p. Januszem Dziurzyńskim, dyrektorem Centrum Procter & Gamble Global Business Services w Warszawie oraz wiceprezesem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.