Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

22.10.2015

Nowe PPKZ na stronie KOWEZiU

W zakładce "Dokumenty programowe" zamieściliśmy najnowsze podstawy programowe „poskładane” dla zawodów: Technik przemysłu mody, Technik lotniskowych służb operacyjnych oraz Przetwórca ryb.
Stanowią one wyciąg z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. 

 

Od roku szkolnego 2015/2016 zamiast kwalifikacji "A.12. Wykonywanie usług krawieckich" obowiązuje kwalifikacja "A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych" realizowana w zawodzie Krawiec 753105 oraz Technik przemysłu mody 311941. 

W zawodzie Technik technologii żywności 314403 w związku z utworzeniem nowego zawodu jakim jest Przetwórca ryb 751103, doszła możliwość realizacji kształcenia w kwalifikacji
"T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych".  

Zapraszamy do zapoznania się ze złożonymi podstawami kształcenia w zawodach dostępnymi na naszej stronie http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz .