Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

14.10.2015

Nauczyciel Roku 2015 - Katarzyna Nowak-Zawadzka

Już po raz 14. w konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski" i Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrano Nauczyciela Roku. Została nim pani Katarzyna Nowak-Zawadzka - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

Pani Katarzyna Nowak-Zawadzka walczy o każde dziecko i jest przy tym niezwykle skuteczna. A trzeba zauważyć, że jej praca nie należy do najłatwiejszych. Do szkoły chodzą dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożone niedostosowaniem społecznym, znajdujące się w ekstremalnie trudnej sytuacji rodzinnej, korzystające z pomocy socjalnej, z programów dożywiania, wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora, asystenta rodzinnego.

Gala finałowa odbyła się na Zamku Królewskim. Wzięła w niej udział minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Podczas gali wręczono także dwa równorzędne Wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała Jolanta Hodur, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach (woj. małopolskie),
a drugie - Mariusz Sokołowski, nauczyciel historii i WOS w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie (woj. podlaskie).

Dyplomy „Nominowany do tytułu Nauczyciel Roku 2015" otrzymali:


* Beata Buła, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (woj. świętokrzyskie)
* Bożena Cudak, nauczycielka języka niemieckiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Wyspiańskiego w Krakowie (woj. małopolskie)
* Alicja Gałęziowska, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Nowym Sączu
* Ewa Gatnar, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku (woj. śląskie)
* Beata Gendek-Barhoumi, nauczycielka j. polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie (woj. śląskie)
* Krzysztof Kwiatkowski, nauczyciel matematyki, przyrody i geografii w Szkole Podstawowej w Turzy Małej (woj. mazowieckie)
* Magdalena Piekło, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Grobli (woj. małopolskie)
* Anna Mynyk, nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Ostrołęce (woj. mazowieckie)
* Izabela Starosta-Byczyńska, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie (woj. wielkopolskie)
* Ewa Szczerba, nauczycielka chemii w Zespole Szkół w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie)

Wszystkie szkoły, z których wywodzą się finaliści Konkursu otrzymały certyfikat jakości „Szkoła na Medal".