Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

29.06.2015

Wyniki rekrutacji na kurs on-line: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - edycja 1.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs on-line: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - edycja 1.

 

Załączniki do pobrania:

Wyniki rekrutacji