Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

16.04.2015

Laureaci konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – III edycja

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” – III edycja organizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem konkursu trwającego od listopada 2014 roku było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających najwyższą jakość i efektywność we współpracy w kształceniu zawodowym. Szkoły miały pokazać, jak ich współpraca z wybranym pracodawcą wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego, jak współnie reagują na potrzeby rynku pracy, planują kierunki rozwoju placówki itp. Zależało nam na opisach przedsięwzięć nowatorskich, innowacyjnych, aktualnych i efektywnych.

Oto lista laureatów:

 • Turystyka i hotelarstwo
  Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  w Iwoniczu-Zdroju
 • Gastronomia i produkcja spożywcza
  Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
 • Branża ekonomiczno-finansowo-biurowa
  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu   
 • Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
  Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
 • Branża elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczna
  Technikum Mechaniczne Nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
 • Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
  brak zgłoszeń
 • Transport i gospodarka magazynowa
  Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie
 • Branża chemiczna, ceramiczna i szklarska
  brak zgłoszeń
 • Branża poligraficzno-drukarska i papiernicza
  brak zgłoszeń
 • Branża mechaniczna
  Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
 • Branża rolno-hodowlana
  brak zgłoszeń
 • Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska
  Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 • Branża medyczno-społeczna oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
  brak zgłoszeń
 • Branża fryzjersko-kosmetyczna
  Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
 • Branża artystyczno-muzyczna
  Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie
 • Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana
  Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki. Informację o miejscu i terminie gali zamieścimy w najbliższym czasie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE I GORĄCO GRATULUJEMY!