Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

05.05.2008

Listy osób zakwalifikowanych na seminarium Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (15-16.05.2008, 29-30.05.2008)

Listy osób zakwalifikowanych na seminarium "Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe" (15-16.05.2008, 29-30.05.2008)