Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

10.04.2008

Kurs doskonalący: „Rozmowa Doradcza” – Program szkolenia

Kurs doskonalący: „Rozmowa Doradcza” – Program szkolenia