Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

16.01.2015

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju to poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją i do korzystania z opracowanych narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.

Celem poradnika jest przedstawienie metodologiiprzygotowania i prowadzenia ewaluacji programów nauczania dla zawodów, ewaluacji korelacji międzyprzedmiotowych a także ewaluacji procesu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Znajdziemy w nim również przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych a także obszerny opis jak zaplanować ewaluację, jakie metody badawcze można w niej wykorzystać, jak napisać raport. 
Eksperci projektu przygotowali pakiet narzędzi do ewaluacji wewnętrznej, znalazły się w nim kwestionaiusze ankiet dla nauczycieli/uczniów/przedsiębiorców, scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami, arkusz analizy dokumentów/obserwacji lekcji.

Zachęcamy do pobrania publikacji ze strony internetowej KOWEZiU (zakładka publikacje) oraz do korzystania z opracowanych narzędzi.

Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".