Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje w dniach 23-24 kwietnia 2008 r. konferencję nt. „Standaryzacja kształcenia na odległość”. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w konferencji. Rekrutacja zakończona

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego organizuje w dniach 23-24 kwietnia 2008 r. konferencję nt. „Standaryzacja kształcenia na odległość”. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń i do udziału w konferencji.
Rekrutacja zakończona

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„STANDARYZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ”
23 - 24 kwietnia 2008, Hotel „Felix” Warszawa

Rekrutacja zakończona


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w dorocznej ogólnopolskiej konferencji. Celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z problematyką dotycząca standaryzacji kształcenia na odległość.

W programie poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
 • Standardy e-learningu - podstawa efektywnego kształcenia na odległość.
 • Ocena jakości kursów online.
 • System certyfikacji kursów e-learningowych.
 • Prace nad standaryzacją kształcenia na odległość w placówkach kształcenia ustawicznego.
Program konferencji

Adresaci konferencji:
 • Dyrektorzy lub Wicedyrektorzy Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centów Kształcenia Praktycznego;
 • Kierownicy Wydziałów Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w KO.
Warunki rekrutacji:
 • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia - kliknij tutaj
  UWAGA:w pierwszej kolejności wypełniają Państwo wszystkie pola i przesyłają formularz (przycisk „wyślij zgłoszenie”), następnie drukują i przesyłają formularz pocztą tradycyjną (patrz: krok poniżej).
 • wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki formularz zgłoszeniowy przesłać na adres KOWEZiU z dopiskiem WKZiU - kliknij tutaj,
 • w konferencji może brać udział jedna osoba z placówki,
 • liczy się kolejność dokonywania zgłoszenia elektronicznego,
 • zgłoszenia przesłane faxem nie będą brane pod uwagę,
 • o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji poinformujemy Państwa wysyłając zaproszenie wraz ze szczegółowym programem konferencji pocztą tradycyjną oraz mailową,
 • rekrutacja trwa od 25 marca do 7 kwietnia 2008.
Miejsce konferencji:
UWAGA
 • Konferencja jest bezpłatna, zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie
 • Początek konferencji: 23.04.08 godz. 11:00
 • Zakończenie konferencji: 24.04.08.godz. 14:00

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panią Izabelą Górecką pod numerem
telefonu 0-22 844 07 40 w. 47.