Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

W związku ze zgłaszanymi trudnościami związanymi z pozyskaniem przez Kandydatów na Przedstawicieli partnerów społecznych rekomendacji w terminie trwania rekrutacji, uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom KOWEZiU wydłuża termin rekrutacji do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 9:00.

III zjazd Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola. Pozytywna przestrzeń edukacyjna. Prawo, psychologia, procesy odbędzie się 19 maja w Warszawie.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: menedżer projektu.

Start do Kariery to organizowana od 2014 roku kampania społeczna Gumtree Polska, mająca na celu aktywizację zawodową młodych ludzi. W tym roku w bezproblemowym wejściu na rynek pracy Gumtree wspiera uczniów i absolwentów szkół o profilu technicznym i zawodowym.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na trenerów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów na moderatorów spotkań w branżach: artystycznej, mechanicznej-mechaniki precyzyjnej, rolno-hodowlanej, leśno-ogrodniczej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i skórzanej. Zapraszamy!

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” został zamieszczony przykładowy program nauczania o strukturze przedmiotowej dla zawodu: technik lotniskowych służb operacyjnych.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Rusza I edycja Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na ekspertów ds. opracowywania programu spotkań realizowana w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych” została zakończona.