Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Portal Funduszy Europejskich opublikował biuletyny informacyjne o efektach projektów realizowanych ze środków unijnych: 10 lat Funduszy Europejskich w Polsce oraz album Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2014

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w opracowywaniu programów kursów doskonalących.

Druga edycja programu Gumtree „Start do kariery” ma na celu dostarczenie uczniom oraz absolwentom szkół zawodowych niezbędnej wiedzy i narzędzi, które pomogą im sprawnie wejść na rynek pracy (jak założyć własną firmę, efektywnie szukać pracy w swoim zawodzie, napisać dobre CV i list motywacyjny).

„Potyczki Młodych Adminów 2015” to jedyny w Polsce konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z zakresu administracji linuksowymi systemami komputerowymi, sprawdzający praktyczną wiedzę i umiejętności uczestników oraz umiejętność pracy zespołowej. 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to organizowana w dniach od 7 do 10 maja akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Beneficjenci mają możliwość prezentacji wszystkich produktów i rezultatów, które udało im się osiągnąć, zrealizować lub zbudować dzięki środkom UE.

Wydział Programów Nauczania ogłasza rekrutację na kurs „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

20.03.2015

Lista osób zakwalifikowanych na kurs doskonalący „Poradnictwo na odległość” edycja 2.

Konferencja „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia - kształcenie w języku francuskim” odbyła się 18 marca w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Wybór terminu nie jest przypadkowy, bowiem zawsze w marcu, co rok odbywają się w Polsce Dni Frankofonii.

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowały IV Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole”. Odbyła się ona 11 marca br. w siedzibie ŁCDNiKP w Łodzi. Tematem przewodnim konferencji była teza: „Normy wyrównują szanse”. Uczestniczyło w niej ponad 120 osób.

Instytut HR, Projekt HR oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (jako instytucja pośrednicząca) realizują projekt konkursowy POKL pt. „Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie programu nauczania w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtujące postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.