Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości".

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Już po raz 17. redakcja „Auto Moto Serwisu” oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności zapraszają uczniów szkół o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych – do wzięcia udziału w Olimpiadzie Techniki Samochodowej.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „E-portfolio”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej aktywnie uczestniczy w reformie systemu kształcenia zawodowego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie nowych i znowelizowanych aktów prawnych. Reforma, w swojej zasadniczej części, weszła w życie 1.09.2012 r.

Jak bardzo zmieniła się sieć szkół ponadgimnazjalnych od 2007 r. i jak samorządy nią zarządzają? W jaki sposób licea konkurują o uczniów i jakich szkół nam przybywa? – o tym w raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013. W tym okresie spadła liczba uczniów i wzrosło zainteresowanie młodzieży nauką w technikach.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Kierownik w Wydziale Programów Nauczania.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny księgowy.

„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – Być przedsiębiorczym" to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 31 stycznia br. termin nadsyłania zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.