Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Prowadzenie kursów online”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tegoroczna, XVIII edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych odbędzie się w dniach 5 i 6 marca. W programie znajdą się warsztaty i prezentacje skierowane do pedagogów, pracodawców i uczniów, którzy stają przed wyborem zawodu oraz dalszej ścieżki kształcenia.

24.02.2015

Prezentujemy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (Ekspert 2015).

III Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" dotyczył tematu Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc?

Wywiad z Panią mgr inż. Dorotą Wilińską - dyrektorem Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

Przekazujemy informację, że Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w ramach programu Erasmus+ „Mentor - mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych”, opracowało ankietę on-line i zbiera informacje o stosowaniu przez nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych mentoringu - narzędzia służącego do wprowadzania do zawodu początkujących nauczycieli.

"Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" jest to odbywająca się corocznie prestiżowa konferencja, organizowana przez cztery czołowe warszawskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wydarzenie to skupia czołowych specjalistów ze środowiska szeroko rozumianego e-learningu, reprezentujących wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce i na świecie.

Organizatorem Konkursu jest Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Konkurs adresowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych a jego celem jest propagowanie realizacji projektów szkolnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Informujemy, że Biuro Projektów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zmieniło siedzibę. W związku z tym prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji na adres:
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się już pierwsza tura szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”. W najbliższym czasie rozpoczniemy drugą turę szkoleń - zainteresowanych prosimy o śledzenie aktualności na stronie głównej KOWEZiU.
Do wszystkich szkół gimnazjalnych, które nie wzięły udziału w pierwszej turze, e-mailem zostanie przesłana informacja o rozpoczęciu drugiej tury szkoleń.